Startsida

Prislista från 2020-11-01

Nedanstående priser gäller för SPAR-tjänsterna från och med 2020-11-01.

Under relaterade dokument finner du en räknesnurra som hjälper dig att räkna ut ditt pris för tjänsten.

Urvalstjänster
Körningsavgift 200 kr/körning
Prenumerationsavgift 0 kr/månad
Pris per urvalspost per körning  
Post 1 - 1 000 0,50 kr/post
Post 1 001 - 10 000 0,30 kr/post
Post 10 001 - 100 000 0,15 kr/post
Post 100 001 och över 0,05 kr/post

Körningsavgift debiteras för varje körning. 

Utlämnande av reklamspärr
Körningsavgift 300 kr/körning
Prenumerationsavgift 0 kr/månad
Pris per urvalspost per körning  
Post 1 - 1 000 0,20 kr/post
Post 1 001 - 10 000 0,15 kr/post
Post 10 001 - 100 000 0,10 kr/post
Post 100 001 och över 0,05 kr/post

 

Aviseringstjänster *
Körningsavgift ** 250 kr/körning
Prenumerationsavgift 0 kr/månad
Pris per aviseringspost per körning  
Post 1 - 1 000 0,20 kr/post
Post 1 001 - 10 000 0,15 kr/post
Post 10 001 - 100 000 0,10 kr/post
Post 100 001 och över 0,05 kr/post

* Till aviseringstjänster räknas Avisering med infil (”Ändringsavisering”), Bruttoavisering samt Nulägesavisering.
**Körningsavgift debiteras för varje körning.

Personnummersättning
Körningsavgift 300 kr/körning
Pris per aviseringspost per körning  
Post 1 - 1 000 0,70 kr/post
Post 1 001 - 10 000 0,40 kr/post
Post 10 001 och över 0,20 kr/post

För tjänsten personnummersättning gäller att pris per post avser antalet frågor, inte antalet svar.

Personsökning via webb (e-tjänst)
Fast avgift 300 kr/månad
Sökning med personnummer 0,30 kr/sökning
Sökning med namn och adress 1,00 kr/sökning 

 

Personsökning program-program (API)
Fast avgift 0 kr/månad
Pris per sökning med personnummer per månad  
Sökning 1 - 5 40,00 kr/sökning
Sökning 6 - 9 5,00 kr/sökning
Sökning 10 - 19 1,00 kr/sökning
Sökning 20 - 49 0,30 kr/sökning
Sökning 50 - 99 0,20 kr/sökning
Sökning 100 - 199 0,15 kr/sökning
Sökning 200 och över 0,10 kr/sökning
Sökning med namn och adress 1,00 kr/sökning