Startsida

Svensk adress

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
CareOf
Förklaring Namn
Format Sträng. 1-35 tecken
Utdelningsadress1
Förklaring Fysisk adress, gata eller motsvarande. Saknas om fältet är tomt.
Format Sträng. 1-35 tecken
Utdelningsadress2
Förklaring Fysisk adress, gata eller motsvarande. Om adressen är kort (max 35 tecken) är det oftast denna term som har innehåll.
Format Sträng. 1-35 tecken
PostNr
Förklaring Postnummer
Format Sträng. 5 numeriska tecken.
Postort
Förklaring Postort
Format Sträng. 1-27 tecken