Startsida

Priser

Skatteverket tillhandahåller SPAR-tjänster till självkostnad. Det innebär att priserna är satta så att de täcker Skatteverkets kostnader för SPAR-verksamheten. Prissättningen omprövas minst en gång per år för att säkerställa att nivån för självkostnad hålls.

I underliggande flik (se meny) finner du priser för de SPAR-tjänster som erbjuds av Skatteverket.

Följande villkor gäller:

  • Alla priser är angivna exklusive mervärdeskatt.
  • Angivna priser gäller per uppdrag.
  • När pris anges per post avser det levererade poster till kund per körning. Observera att för tjänsten personnummersättning gäller att pris per post avser antalet frågor, inte antalet svar.
  • När pris anges per sökning avser det varje sökning oavsett om sökningen ger träff eller ej. Om man i tjänsten Personsök söker på namn och adress debiteras en sökning oberoende av antalet träffar. En sökning med personnummer debiteras oavsett om man får träff eller ej.
  • Fakturering sker månadsvis.
  • Betalning ska ske enligt faktura med 30 dagars betalningsfrist.
  • Vid prenumeration debiteras prenumerationsavgift per påbörjad kalendermånad.
  • Efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.
  • Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras avgift enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Observera även de allmänna villkor som gäller för att få tillgång till uppgifter via SPAR. Läs mer om våra villkor.

Faktureringsalternativ

Fakturor från SPAR kan erhållas som elektronisk faktura enligt standard "Svefaktura" eller som traditionell faktura på papper.

Företag eller organisationer som köper tjänster från Skatteverket, exempelvis uppgifter från SPAR eller Navet, kan få fakturan digitalt. Då krävs att man fyller i ett anslutningsunderlag och skickar det till Statens Servicecenter.

Standardfaktura

En standardfaktura avser alltid ett visst uppdrag och därmed en SPAR-tjänst. Varje rad i fakturan motsvarar en artikel med antal och belopp. Om tjänsten avser prenumeration presenteras aktuella rader för varje enskilt körningstillfälle i perioden.

Detaljerad samlingsfaktura

En detaljerad samlingsfaktura har samma detaljnivå som standardfakturan men gäller fakturamottagarens alla effektuerade uppdrag oavsett slutkund i SPAR. Denna typ lämpar sig för kunder som vill ha en enda faktura från SPAR per period, men ändå med samma detaljeringsgrad som standardfakturor.

Aggregerad samlingsfaktura

Även denna typ av faktura gäller fakturamottagarens alla effektuerade uppdrag i SPAR under perioden. Här har alla fakturarader avseende samma artikel summerats vad gäller antal och belopp. Denna typ lämpar sig om totaler per artikel (antal och belopp) räcker för faktura- och attesthanteringen.

Allmänt om fakturering och betalningsvillkor

Normalt sett faktureras varje månads leveranser från SPAR i början av månaden efter. Betalning av faktura ska i samtliga fall ske med 30 dagars betalningsfrist. Vid helårskifte är fakturaperioden justerad i enlighet med Ekonomistyrningsverkets (ESV) krav. Det innebär att decembers fakturaperiod är förkortad och januari förlängd.

Om du har frågor om en SPAR-faktura från Skatteverket är du välkommen att sända din fråga till SPAR via vårt frågeformulär eller ringa på 0771-18 17 16. Ha gärna din faktura till hands.