Startsida

2021.1

Här beskrivs termerna i schemat med version 2021.1. Nedan återfinns tabeller som illustrerar vilken tjänst som använder vilket schema.

Ändringsavisering & Nulägesavisering
Infil - Filtransport XML-schemat är InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilIdNummer.xsd
Infil - Kundapplikation XML-schemat är InfilIdNummerManuell.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilIdNummerManuell.xsd
Utfil XML-schemat är Avisering.xsd. Termbeskrivning finns under fliken Avisering.xsd
Bruttoavisering & Nulägesavisering utan infil
Infil Infil används ej.
Utfil XML-schemat är Avisering.xsd. Termbeskrivning finns under fliken Avisering.xsd
Urval
Infil (exkluderingsfil) - Filtransport XML-schemat är InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilIdNummer.xsd
Infil (exkluderingsfil) - Kundapplikation XML-schemat är InfilIdNummerManuell.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilIdNummerManuell.xsd
Utfil XML-schemat är Urval.xsd. Termbeskrivning finns under fliken Urval.xsd
Personnummersättning
Infil - Filtransport XML-schemat är InfilPersonnummersattning.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilPersonnummersattning.xsd
Infil - Kundapplikation XML-schemat är InfilPersonnummersattningManuell.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilPersonnummersattningManuell.xsd
Utfil XML-schemat är Personnummersattning.xsd. Termbeskrivning finns under fliken Personnummersattning.xsd
Reklamspärravisering
Infil (exkluderingsfil) - Filtransport XML-schemat är InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilIdNummer.xsd
Infil (exkluderingsfil) - Kundapplikation XML-schemat är InfilIdNummerManuell.xsd. Termbeskrivning finns under fliken InfilIdNummerManuell.xsd
Utfil XML-schemat är Reklamsparravisering.xsd. Termbeskrivning finns under fliken Reklamsparravisering.xsd
Personsökning pgm-pgm
WSDL Webbtjänsten är definerad i personsok.wsdl
Fråga XML-schemat är PersonsokningFraga.xsd. Termbeskrivning finns under fliken PersonsokningFraga.xsd
Svar XML-schemat är PersonsokningSvar.xsd. Termbeskrivning finns under fliken PersonsokningSvar.xsd