Startsida

Kundtestmiljö

Kundtestmiljö

Den som utvecklar en egen applikation för åtkomst till SPAR via API ska testa sin applikation mot SPAR:s kundtestmiljö. I kundtestmiljön testas personsök och Filtransport via API innan de används i produktion.

Under menyval Anslutning till kundtestmiljön beskrivs hur sökningar kan genomföras via id-nummer eller på namn, adress, födelsetid. Där beskrivs även hur lämna/hämta fil går till.

Observera att man måste ha ett organisationscertifikat för att nå SPAR:s kundtestmiljö. Det vill säga samma krav som för att nå vår produktionsmiljö.

Ingen certifiering eller godkännande sker av kundens applikation. Det är kundens eget ansvar att testa sin applikation i tillräcklig omfattning. Det är viktigt att tester i kundtestmiljön genomförs innan applikationen ansluts till SPAR:s produktionsmiljö.

Frågor angående kundtestmiljön kan ställas till kundtjänst, helst via Kontaktformuläret. Skatteverket kan enbart lämna stöd i frågor om funktionaliteten i kundtestmiljö och i systemgränssnitt, inte i frågor som berör kundens egen applikation eller hur applikationen ska utvecklas.

Databasen i kundtestmiljön innehåller anonymiserad testdata. Persondata är statisk. Förändringar sker regelbundet för att anpassa testpersonernas egenskaper så de stämmer med vad som kan förekomma i verkligheten. Kundtestmiljön är enbart avsedd för att genomföra funktionella test, inte prestandatester. Persondata i kundtestmiljön kan komma att ändras drastiskt.

Om det finns behov av testpersonnummer vid utveckling av ett eget IT-system så finns det på Skatteverkets webbplats om “API:er och öppna data” en förteckning över testpersonnummer med sekelsiffror, dvs 12 tecken långt. Dessa personnummer som är formellt korrekta. De kommer inte att tilldelas någon verklig person. Observera att testpersonnummer bara får användas i testmiljö - aldrig i produktionssystem.

Ett personnummer är definitionsmässigt tio siffror ÅÅMMDD-NNNK men för att förväxling aldrig ska kunna ske mellan personer som är 100 år äldre rekommenderar e-Samverkansprogrammet, eSam, att man alltid använder sekelsiffra i IT-system, dvs ÅÅÅÅMMDD-NNNK. I SPAR krävs tolv siffror för personnummer.

Om felaktigheter i testmiljön eller i beskrivningar kring denna upptäcks ska det anmälas till kundtjänst. Anmälan av fel i kundtestmiljön kan göras via Felanmälan.

Information om SPAR:s XML-scheman finner du i menyn under XML-scheman.