Startsida

Mer om urval

Vissa ytterligare regler för urval

  • De ekonomiska parametrarna i SPAR får inte användas vid urval gällande personer under 18 års ålder. 
  • Adresser för barn under 16 år får inte behandlas i SPAR i tjänsten Urval. Om urval görs för barn under 16 år kommer alltid vårdnadshavarens adress att levereras
  • Urval från SPAR får inte innehålla några uppgifter om barn under 8 veckors ålder. 
  • Urval från SPAR får inte innehålla uppgifter om avlidna personer förrän minst 4 veckor efter dödsfallet. 
  • Urval kan inte göras på namn på personer eller på gatuadresser
  • Resultat från Urval innehåller endast namn- och adressuppgifter.  

Fördelning

Om flera val är gjorda avseende kön, ålder, födelsetid eller geografi finns möjlighet att ange om fördelningen ska vara jämn (lika många från varje grupp) eller proportionerlig (antal i relation till varje grupps storlek) i förhållande till de valda grupperna. Antalsbegränsning måste finnas i urvalet. Fördelning kan endast göras på en grupp per urval. 

Om fördelning görs på geografi måste de utvalda områdena vara på samma nivå för att resultat ska erhållas.

Vid fördelning, oavsett på vad och av vilken typ så tillämpas slumpmässigt urval för varje grupp man väljer ett begränsat antal ur.

Fördelning och antalsbegränsning kan ge olika resultat vid simulering och urvalskörning

Det går inte att garantera att en urvalskörning ger exakt det antal adresser som valts i antalsbegränsningen.

Vid simulering och antalsbegränsning sker en förenklad hantering för att inte belasta SPAR med tunga simuleringskörningar. Simuleringen (antalsberäkningen) ger i dessa fall det antal som antalsbegränsningen är satt till. Det görs alltså ingen "skarp" simulering utan den sker först när man kör uppdraget i verklighet. Simuleringen visar antalet maxadresser och således den maximala kostnaden som kan uppkomma.

Exempel: Att man får 99 poster vid körning och 100 poster vid simulering beror på hur avrundning sker i SPAR när antalet adressposter inte är heltal. Vid en simulering blir resultatet alltid den antalsbegränsning som är satt i urvalet om det finns tillräckligt med poster som uppfyller urvalet i databasen (exakt vilka poster som ska levereras tas inte fram i detta fall).

Vid körning av uppdraget plockas exakt de personposter som ska levereras i resultatfilen fram och då kan avrundningen inverka. Har antalsbegränsning satts till 100 st. kan det t.ex. vara 66,67 män och 33,33 kvinnor som ska med i urvalet. Detta avrundas till 66 st. adresser avseende män och 33 st. adresser avseende kvinnor. Antalet levererade poster bli då 99 st. Endast hela adressposter kan levereras.

Exkludering av personer

Till ett urvalsuppdrag kan man bifoga en fil med personnummer (exkluderingsfil) som gör att dessa personer inte kommer att finnas med i urvalsresultatet. Det vanligaste exemplet är att man vill undanta redan befintliga kunder. 

När en vårdnadshavares personnummer nämns i exkluderingsfilen kommer vare sig vårdnadshavaren eller vårdnadshavarens barn under 16 år med i det slutliga resultatet.

Om jubilaren själv nämns i exkluderingsfilen vid specialrutinen Jubilar kommer denne inte med i resultatet. Väljer man att adressera urvalet till jubilarens make/maka/partner och nämner denne i exkluderingsfilen blir det inte heller någon adress för jubilaren i resultatet.

Exkluderingsfilen påverkar endast vid det riktiga urvalsuppdraget. Vid en simulering (antalsberäkning) tas däremot inte någon hänsyn till exkluderingsfilens innehåll. 
 
Observera att exkluderingen måste göras i själva urvalskörningen. Man kan inte exkludera i efterhand när urvalsresultatet är producerat.  

Antalsbegränsning och samtidig exkludering av personer

Hur påverkar exkluderingsfilen resultatet när man samtidigt har antalsbegränsning? 
 
Exempel: 
Urvalet utan exkludering/antalsbegränsning ger resultatet 1 000 poster. 
Önskad antalsbegränsning är: 300 poster. 
Exkluderingsfilen innehåller: 200 personnummer. 
Så här fungerar det då i SPAR:

  1. Urvalet hittar först de 1 000.
  2. Exkluderingsfilens personnummer hanteras. Resultatet blir att vi har max 1 000 kvar och minst 800 kvar (1 000-200).
  3. Antalsbegränsningen slår till och 300 poster skrivs i resultatet.

Om antalsbegränsningen är högre än vad urvalet max kan ge så kan man förstås inte få fler poster än vad som finns. Antalsbegränsar man till "max 200" men det bara finns 175 så får man de 175. 
Om man dessutom väljer fördelning, t.ex. jämn fördelning över ett antal län, så blir det genast mycket mer komplicerat. Vi rekommenderar att man undviker kombinationen "antalsbegränsning, exkluderingsfil och fördelning".