Startsida

Internationell adress

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Utdelningsadress1
Förklaring Fysisk adress, gata eller motsvarande.
Format Sträng. 1-35 tecken
Utdelningsadress2
Förklaring Fysisk adress, gata eller motsvarande.
Format Sträng. 1-35 tecken
Utdelningsadress3
Förklaring Fysisk adress, gata eller motsvarande.
Format Sträng. 1-35 tecken
Land
Förklaring Land i klartext.
Format Sträng. 1-35 tecken