Startsida

Reklamsparravisering.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat Reklamsparravisering.xsd vilket används av den utfil som produceras av tjänsten Reklamsparravisering.

Termbeskrivning av XML-element

IdentifieringsinformationFil

Förekommer en gång i utfilen. Termbeskrivningar av dessa element finns i menyn under fliken Identifieringsinformation - Utfil.

ReklamsparrPoster: ReklamsparrPost

Sekvens med poster enligt nedan.

IdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer.
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN).
Reklamsparr
Förklaring Uppgift om reklamspärr finns satt på personen i fråga.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
ReklamsparrDatum
Förklaring Datum när reklamspärren senast ändrats.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
SamtyckeUtlamning
Förklaring Uppgift om samtycke finns till att uppgiften om reklamspärr lämnas ut.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
SamtyckeUtlamningDatum
Förklaring Datum när uppgift om samtycke senast ändrats.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)