Startsida

Filer för avisering

SPAR tillhandahåller aviseringstjänsterna Ändringsavisering, Bruttoavisering och Nulägesavisering. Aviseringstjänsterna kan utföras vid ett enstaka tillfälle eller som prenumeration med återkommande aviseringar. Tjänsterna producerar en fil med aviseringsposter (personposter) som kunden hämtar elektroniskt.

Infil

Endast aviseringstjänsterna Ändringsavisering och Nulägesavisering kräver en infil.

Från och med schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infilen InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummer.xsd.

Schemaversion 20170225 och 2019.1 använder XML-schemat InfilPersonnummer.xsd. Schemaversion 20160213 använder XML-schemat SPARPersonnummersattning.xsd. För mer information om dessa filer och schemaversioner se äldre versioner av gränssnittsmanualen.

Det går även att lämna in så kallade manuella filer från och med schemaversion 2021.1, schemat för detta är InfilIdNummerManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med schemat för filer via Filtransport. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummerManuell.xsd.

Schemaversion 20170225 och 2019.1 använder XML-schemat InfilPersonnummerManuell.xsd. Schemaversion 20160213 använder XML-schemat SPARInfilPersonNrManuell.xsd. För mer information om dessa filer och schemaversioner se äldre versioner av gränssnittsmanualen.

Utöver det går det även att lämna CSV-filer. CSV-filerna har en enklare struktur och ska enbart innehålla kommaavgränsade personnummer, se fliken Skapa personnummerinfil i csv format för mer information.

Utfil

Från och med schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infilen Avisering.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken Avisering.xsd.

Schemaversion 20170225 och 2019.1 använder också scheman som heter Avisering.xsd men med annat innehåll. Schemaversion 20160213 använder XML-schemat SPARAvisering.xsd. För mer information om dessa filer och schemaversioner se äldre versioner av gränssnittsmanualen.