Startsida

SPAR-nämnden

SPAR-nämnden är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring SPAR och ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR. Nämnden fattar beslut bland annat i frågor som rör så kallad bruttoavisering, det vill säga elektroniskt utlämnande av uppgifter som rör hela Sveriges befolkning. Nämnden består av en ordförande och ytterligare fem ledamöter. Fyra av nämndens ledamöter ska vara riksdagsledamöter eller före detta riksdagsledamöter.

Ledamöter i SPAR-nämnden fr.o.m. den 1 juni 2024 t.o.m. den 31 december 2026 är:

  • Fredrik Holmberg, överdirektör Skatteverket, ordförande
  • Pia Gustafsson, enhetschef Skatteverket
  • Helena Bouveng, riksdagsledamot
  • Cecilia Engström, riksdagsledamot
  • Patrik Lundqvist, riksdagsledamot
  • Åsa Torstensson, f.d. riksdagsledamot