Startsida

SPAR-nämnden

SPAR-nämnden är en av regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i vissa frågor kring SPAR och ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av SPAR. Nämnden fattar beslut bland annat i frågor som rör så kallad bruttoavisering, det vill säga elektroniskt utlämnande av uppgifter som rör hela Sveriges befolkning. Nämnden består av en ordförande och ytterligare fem ledamöter. Fyra av nämndens ledamöter ska vara riksdagsledamöter eller före detta riksdagsledamöter.

Ledamöter i SPAR-nämnden fr.o.m. den 22 april 2021 t.o.m. den 31 mars 2024 är:

  • Fredrik Rosengren, rikskronofogde, ordförande
  • Patrik Lundqvist, riksdagsledamot
  • Helena Bouveng, riksdagsledamot
  • Hampus Hagman, f.d. riksdagsledamot
  • Åsa Torstensson, f.d. riksdagsledamot
  • Pia Gustafsson, enhetschef Skatteverket