Startsida

Filer

Alla filer som produceras av SPAR:s tjänster har XML-format.

Vilken tjänst som använder vilka filer finns beskrivet i undermenyn till denna flik.

Infiler

Både kundapplikationen och Filtransport kan ta emot följande:

  • XML-fil
  • Förenklad XML-fil utan identifieringsinformation, så kallad Manuell fil
  • CSV-fil

Filnamnet får inte innehålla andra tecken än a-z, A-Z, 0-9,‘.’, ‘-’ och ’_’. Utöver det finns inga specifika krav på filnamn för filer som lämnas in.

Filstorlek och komprimering för infiler

Filer som lämnas in till SPAR-tjänster får inte vara större än 100 Mbyte. Det rekommenderas att filer lämnas i zip-format.

Om filen lämnas i zip-format får zip-filen bara innehålla en fil.

Såväl zip-fil som filen i zip-filen kan ha godtyckligt filnamn.

Vid lämnande av fil via Filtransport måste HTTP-header “Transfer‑Encoding: chunked” sättas för korrekt hantering av filstorlekar större än 10 Mbyte. Rekommendationen är att alltid sätta denna header, oberoende av storlek på filen.

Verifiering av infil

Notera speciellt att det är kundens ansvar att kontrollera att filen innehåller korrekta uppgifter. När filen lämnas in till SPAR-tjänsten och har validerats innebär detta enbart att filen har rätt format i enlighet med XML-/CSV-schemat. Det innebär dock inte att de personnummer som finns i filen verifieras fullständigt, utan endast att de är korrekta på så sätt att de innehåller godkända siffror. Felaktiga personnummer kommer inte att ge några träffar i SPAR och inte heller några felmeddelanden.

Utfiler

Alla filer som levereras från SPAR komprimeras med zip eller gzip. Det innebär bl.a. att storleken på filerna som hämtas minskar. Du som kund och filmottagare måste också använda ett program som kan packa upp filen ur det komprimerade formatet. Det finns ett antal program som kan hantera detta och i många fall finns det förinstallerat på datorn.

Namn på de filer som levereras till kund byggs upp enligt följande:

SPARTjänst_ÅÅÅÅMMDDttmmss_SPARkundnr-Uppdragsnummer

  • “Tjänst” ersätts av tjänstens namn
  • “ÅÅÅÅMMDD” ersätts av datum då filen skapades
  • “ttmmss” ersätts av tidpunkt då filen skapades i timme, minut och sekund
  • “kundnr” ersätts av kundnummer för den leveransmottagare som finns registrerad för uppdraget.
  • “Uppdragsnummer” ersätts av det uppdragsnummer som uppdraget har.

Beroende på filens storlek komprimeras filer med zip eller gzip, se avsnitt nedan. Ändelsen på filen blir olika beroende på vilken komprimeringsteknik som används.

Exempel, komprimerad med zip:

SPARAvisering_20230927192044_SPAR500243-1090.xml.zip 

Exempel, komprimerad med gzip:

SPARAvisering_20230927192044_SPAR500243-1090.tar.gz

Filstorlek och komprimering för utfiler

Storleken på utfilen i aviseringstjänsterna är i proportion till antalet poster som finns i filen. Det går dock inte att ange någon exakt storlek eftersom storleken i varje aviseringspost (personpost) kan variera stort. En grov uppskattning när det gäller XML-filen är att varje aviseringspost motsvarar ca 1 kbyte i utfilen. Vid 100 000 personposter blir XML-filen ca 100 Mbyte och vid 1 000 000 personposter blir XML-filen ca 1 Gbyte stor.

Alla utfiler levereras komprimerade. Filer som är mindre än 4 Gbyte komprimeras med zip, medan större filer komprimeras med gzip, eftersom zip endast stödjer filstorlekar upp till 4 Gbyte.

Teckenkodning

Den teckenkodning som används i filer till och från SPAR är UTF-8.