Aktuellt

2023-02-28 är nytt slutdatum för när SPAR-tjänster med äldre XML-scheman upphör

I maj 2022 meddelades att SPAR-tjänster med XML-sch...

Publicerat 2022-11-30

Personsökning – förbättrat sökresultat

I onlinetjänsten Personsökning kan man söka personer antingen via personnummer eller via en kombination av namn och adress (geografiska...

Publicerat 2022-11-24

Förslag om samordningsnummer samt nyheter inom folkbokföringen

Riksdagen har fattat beslut om nya bestämmelser inom folkbokföringen och regeringen h...

Publicerat 2022-06-15

Ny version av Filtransport program-till-program

Filtransport version 3 finns nu tillgänglig att använda. Den nya tjänsten har flera förändringar jämfört med den ti...

Publicerat 2022-06-07

SPAR-tjänster med version 20160213, 20170225 och 2019.1 upphör 2023-01-01

Slutdatumet har ändrats till 2023-02-28. SPAR-tjänster med XML-s...

Publicerat 2022-05-02

Uppdatering av personer med samordningsnummer i SPAR 10 mars 2022

Torsdag den 10 mars 2022 mellan 8:00 - 17:00 uppdaterar vi SPAR med aktuella up...

Publicerat 2022-03-07