Startsida

Specialrutiner

A. Jubilar

Person som fyller år under en viss tidsperiod. Flera jämna åldrar kan anges, i resultatet syns dock inte vilka åldrar som avses. Det finns möjlighet att adressera jubilarens maka/make.

B. Avliden

Personer som avlidit under en viss period. Adressuppgifter lämnas tidigast ut 4 veckor efter dödsfallet. Personerna måste ha fyllt 16 år före dödsfallet.
Adresserna har tillskriften ”Till dödsboet för” och följs av personens namn samt den i SPAR senast kända adressen.

C. Flyttat

Person inflyttad eller utflyttad i visst område (län, kommun eller distrikt) under en viss tidsperiod. Det går även att välja "flytt inom vald geografi", vilket ger samtliga som har ny folkbokföringsadress inom den valda geografin.
 
I SPAR går det att ställa krav på att flytten ska ha skett från (eller inte från) en viss geografi.
 
I flyttrutinen ingår bara den senaste flytten. Tidigare flyttar, som ligger i historik, tas inte med. Detta gäller även om flera flyttar för samma person ligger inom den angivna tidsperioden. Flyttrutinen är inte användbar lång tid i efterhand. Ett urval med exempelvis ”flyttat in under förra året” ger bara träff på de personer som flyttade in då och fortfarande bor kvar. De som flyttade in under den sökta tidsperioden men som därefter flyttat igen (oavsett om de flyttat vidare till annan del av landet eller bara till huset bredvid) kommer inte med i urvalet.

Historiska uppgifter gallras ur SPAR senast efter tre år. Ett urval med exempelvis ”flyttat in för fyra år sedan och kommer från orten X” ger inga träffar eftersom uppgift om den tidigare adressen/orten inte längre finns i SPAR.

Med flytt avses här när uppgifterna har ändrats i SPAR, inte när folkbokföringsdatum har ändrats. Med flyttad (ny i vald geografi) avses

  • nyfödda
  • invandrade (ej tidigare folkbokförda i Sverige eller ”återinvandrade”)
  • inflyttade (nyss folkbokförda i annan del av Sverige) samt
  • personer som tills nu haft skyddade personuppgifter.

Det är inte tillåtet att kombinera de geografiska kraven så att urvalets resultat endast kommer att avse invandrade personer.

D. Barn

Barn som blivit 8 veckor gamla vid urvalstillfället ("nyfödda").