Startsida

Mottagare av uppgifter

Uppgifter från SPAR får bara lämnas ut till mottagare som följer reglerna i EU:s dataskyddsförordning eller som har stöd för sin behandling av uppgifterna i annan lagstiftning. Mottagarna finns främst i Sverige men kan även finnas i andra EU-länder. Det finns särskilda regler som måste iakttas vid utlämnande till mottagare i tredjeland, d.v.s. länder utanför EU och EES.

Mottagarna är de enskilda, fysiska eller juridiska personer och myndigheter som har fått tillstånd att köpa uppgifter ur SPAR.

Du kan logga in och hämta ditt eget registerutdrag. Där ser du exakt vilka uppgifter som finns om dig i SPAR samt vilka företag och organisationer som fått uppgifter om dig.

Företag m.fl. som köper uppgifter för att kontrollera/uppdatera kundregister

SPAR får lämna ut uppgifter för att mottagaren ska kunna kontrollera personuppgifter eller för att uppdatera sitt kund- eller medlemsregister. Här lämnas uppgifter om personnummer (som kunden oftast redan känner till), namn, adress och för vissa kunder även uppgift om relationsperson, d.v.s. uppgift om vårdnadshavare eller make/maka/partner.

Många banker, försäkringsföretag och kreditupplysningsföretag uppdaterar sina register via SPAR.

Företag m.fl. som köper adresser för reklam eller information

SPAR får lämna ut uppgifter om namn och adress för att köparen ska kunna skicka reklam eller information av annat slag. Har du anmält reklamspärr i SPAR lämnas aldrig dina uppgifter ut av SPAR när det rör reklam. Men om urvalet avser annat syfte, exempelvis samhällsinformation eller forskning, så lämnas uppgifter om namn och adress ut. Reklamspärren får inte stoppa dessa utlämnanden.

De företag, föreningar, organisationer med flera som köper adresser för direktadresserad reklam kommer från många olika branscher.

Begränsningar att lämna ut vissa uppgifter

Uppgifter i SPAR får inte lämnas ut till alla mottagare. Det finns begränsningar enligt följande:

  • Inkomst- och fastighetsuppgifter (uppgifter från beskattningsdatabasen) får endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket.
  • Uppgift om födelsehemort får endast lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen samt Tullverket.
  • Uppgift om svenskt medborgarskap får endast lämnas ut till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen samt Tullverket.
  • Uppgift om vårdnadshavare, make, maka, registrerad partner får endast lämnas ut till vissa namngivna branscher eller företag. Följande kan nämnas: myndigheter, banker, kreditupplysningsföretag, försäkringsföretag, läkemedelsföretag.
  • Uppgifter om adress och folkbokföringsort för en person under 16 år får endast lämnas ut enligt kontrolländamålet.