Startsida

Undantag

Termbeskrivning av XML-element

Undantag

Visas då något undantag inträffat vid sökningen.

Kod
Förklaring Anger den kod undantaget är förknippat med. Fler än nedan angivna koder kan tillkomma.

OGILTIG_INPARAMETER
OVERSTIGER_MAX_ANTAL_TRAFFAR
GENERELLT_FEL
Format Sträng
Beskrivning
Förklaring En kort beskrivning av det specifika undantaget som uppstått.
Format Sträng

OverstigerMaxAntalSvarsposter

Visas istället för svarsposter om antal poster i resultatet av sökningen överskrider max tillåtna svarsposter. Idag tillåts max 100 stycken svarsposter i ett svarsmeddelande. Det är alltid viktigt att precisera sökfrågan så bra som möjligt för att svaren inte ska bli för stora.

AntalPoster
Förklaring Anger hur många poster som sökningen gav.
Format Heltal
MaxAntalSvarsposter
Förklaring Anger hur många poster som maximalt kan returneras för en sökning.
Format Heltal