Startsida

Filer för urval

Tjänsten Urval kan erhållas för uttag vid ett tillfälle, upprepade uttag eller som prenumeration. Urvalet görs i SPAR:s webbgränssnitt och använder ingen infil för att skapas. Tjänsten gör det möjligt att lämna en exkluderingsfil för att undanta personer ur ditt urval.

När det gäller exkluderingsfil avseende urval av barn under 16 år kan man ange såväl barnets personnummer som vårdnadshavarens personnummer. Urvalet avser barnet (urvalspersonen) men resultatet blir att det är vårdnadshavaren (adressatspersonen) som på något sätt kommer att adresseras. Exkludering sker alltså genom att antingen barnet eller vårdnadshavaren undantas.

Infil (exkluderingsfil)

Exkluderingsfilen kan lämnas både via kundapplikationen och Filtransport.

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för infilen InfilIdNummer.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummer.xsd.

I schemaversion 2021.1 går det även att lämna in så kallade manuella filer, schemat för detta är InfilIdNummerManuell.xsd. Detta schema inkluderar inte identifieringsinformation men är annars identiskt med schemat för filer via Filtransport. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken InfilIdNummerManuell.xsd.

Utöver det går det även att lämna CSV-filer. CSV-filerna har en enklare struktur och ska enbart innehålla kommaavgränsade personnummer, se fliken Skapa personnummerinfil i csv format för mer information.

Utfil

För schemaversion 2021.1 är XML-schemat för utfilen Urval.xsd. Termbeskrivning av elementen finns i menyn under fliken Urval.xsd.