Startsida

Anslutning till kundtestmiljön

I kundtestmiljön är det möjligt att testa personsök via API och Filtransport via API innan de används i produktion.

Information för anrop vid Personsökning

I kundtest finns endast en kund och ett testuppdrag upplagt.

KundNrLeveransMottagare: 500243
KundNrSlutkund: 500243
SlutAnvandarId: Ange unikt ID, tex. ”foretag-YYMMDD” (ej mellanslag)
Tidsstampel: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn
UppdragsId: 637
URL till personsök: https://kt-ext-ws.statenspersonadressregister.se/2021.1/

WSDL-filen

För erhållande av WSDL-filen krävs ett giltigt organisationscertifikat. Mer information om certifikatet finns i menyn under fliken Organisationscertifikat. När certifikatet finns tillgängligt kan ett cURL-anrop göras till en webservice enligt nedan.

curl --cert certifikat.pem -k https://kt-ext-ws.statenspersonadressregister.se/2021.1/?wsdl

Ersätt ”certifikat.pem” i exemplet ovan med namnet på filen innehållande certifikatet.

Testa personsök med givna testfall

I filen Testfall för personsökning i kundtestmiljön.pdf finns exempel på olika testfall som går att utföra i personsök. personnummer.csv innehåller alla personnummer som finns i kundtest. Dessa personnummer är formellt korrekta personnummer men undantagna från folkbokföringen, d.v.s. kommer aldrig att tilldelas någon verklig person. Observera att testpersonnummer aldrig får användas i produktionsmiljöer.

Bruttoavisering

I SPAR-bruttodata.xml finns ett utdrag av alla personer som finns i kundtest. Eftersom filen är mycket stor kan det i vissa fall vara problem att visa den i webbläsaren. Högerklicka då på filen och välj “Spara som”.

Information för anrop till Filtransport:

Nedan information kan användas för att anropa Filtransport.

Slutkunds kundnummer: 500243
UppdragsId: 1037
URL till Filtransport: https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v3/

Testfiler för Filtransport

Endast utfiler är tillgängliga genom Filtransport i kundtest. Det är möjligt att ladda upp infiler, men de kommer dock inte genomgå någon validering. Läs mer i Testfiler för filtransport i kundtestmiljön.pdf för en beskrivning av in- och utfilerna. Filerna återfinns i Testfiler för filtransport.zip.