Startsida

Hämta och lämna fil

Funktionen Hämta/lämna fil används för att manuellt hämta och lämna filer i SPAR-tjänsterna. För att kunna använda tjänsten krävs ett giltigt tillstånd från Skatteverket.

Innehåll och format i filerna finns i menyn under fliken XML-scheman.

Observera:

 • En hämtad fil tas bort (gallras) efter 24 timmar. För att undvika borttagning bockas rutan ”Rensas” ur i webbgränssnittet.
 • Samtliga filer (även sådana som inte har hämtats) tas bort (gallras) 60 dagar efter att uppdraget har körts.

Inloggning

Du loggar in till en SPAR-tjänst genom att klicka på Logga in i huvudmenyn. Vid inloggning legitimerar du dig med e-legitimation (BankID eller Freja eID+).

När din behörighet kontrollerats kommer du till välkomstsidan för SPAR‑tjänsterna.

Hämta fil

Under fliken ‘Hämta fil’ hämtar du filer som har genererats i SPAR-tjänsten. Filerna innehåller de uppgifter som motsvarar det du beställt i uppdraget.

Beroende på hur många uppdrag du har i SPAR-tjänsten kan det finnas en eller flera filer att hämta. För respektive fil som är möjlig att hämta finns följande uppgift:

 • Hämta, länk för att hämta filen
 • Uppdrags-ID, vilket uppdrag som genererat filen
 • Leveransdatum, vilket datum filen levererats för hämtning
 • Filstatus, hämtad eller ny fil
 • Filens storlek i kilobytes
 • Om filen ska rensas
 • Filnamn

Du hämtar filen genom att klicka på länken “Hämta” till vänster vid respektive filuppgift. Därefter sparar du filen på önskad plats på din dator.

Lämna fil

Du använder funktionen “Lämna fil” för att lämna en fil med uppgifter som behövs för det aktuella uppdraget.

Notera speciellt att när filen har validerats i SPAR innebär detta enbart att innehållet i filen har rätt format. Det är inte verifierat att de uppgifter (t.ex. personnummer) som finns i filen är korrekta. Det är kundens ansvar att kontrollera att filen innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga personnummer kommer inte att ge några träffar i SPAR och inte heller några felmeddelanden.

Om du eller någon annan person har lämnat filer tidigare i det aktuella uppdraget syns dessa i listan. Om ingen fil har lämnats in syns enbart rubrikerna samt valet att lämna ny fil. För respektive lämnad fil finns uppgift om:

 • Uppdrag ID, vilket uppdrag filen är avsedd för
 • Uppdrag Status, t ex Pågående för ett schemalagt, aktivt uppdrag.
 • Uppladdningstid, tid när filen laddades upp
 • Filstatus som kan ha fyra olika värden:
  • Mottagen för validering: Systemet har mottagit filen.
  • Validerad: systemet har validerat att filen har rätt format för att kunna användas i uppdraget.
  • Inkorrekt: systemet har konstaterat att det finns fel i filen som gör att den inte kan användas i uppdraget.
  • Behandlad: systemet har använt filen i uppdraget.
 • Felinformation

Lämna ny fil

Klicka först på “Lämna ny fil”. Markera sedan det aktuella uppdraget i listan vid “Uppdrag som kräver infil”. Filen som lämnas in får maximalt vara 100 tecken lång. Tillåtna tecken i filnamnet är:

 • a-z
 • A-Z
 • 0-9
 • ‘.’, ‘-’, och ’_’

Via “Bläddra” väljer du den fil du vill lämna in. Tryck sedan på “Starta uppladdning” för att överföra filen till SPAR. När uppladdningen är klar syns filen i listan med aktuella lämnade filer.