Startsida

Beställa

På Expisofts webbplats för elektroniska identiteter ( eid.expisoft.se ) finns det beskrivet vilken typ av certifikat som ska användas för SPAR. Där finns också formulär där organisationscertifikat för SPAR kan beställas. Organisationscertifikat kallas även för serverlegitimation.

När organisationscertifikat beställs anges som servernamn namnet på den server som ska användas för att kommunicera med SPAR. Lämpligen anges servernamnet på det sätt som den är namnsatt i DNS (exempelvis: servernamn.foretagsnamn.se). Använd endast a-z och punkt. Använd inte å, ä och ö!