Startsida

Testa Filtransport

Här beskrivs hur man kan testa tjänsten Filtransport med cURL.

För närmare beskrivning av cURL, se http://curl.haxx.se/docs/manual.html.

För att använda SPAR:s tjänster krävs ett giltigt organisationscertifikat. I kundtestmiljön är det sedan möjligt att testa sin applikation mot Filtransport innan den används i produktion. Mer information finns i menyn under fliken Kundtestmiljö.

Anropa kundtestmiljön med cURL

I kundtestmiljön kan följande användas:

Slutkunds kundnummer: 500243
UppdragsId: 1037

Nedan ges exempel på anrop mot Filtransport.

Lista utfiler

curl --cert ./privat.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/utfil/?filstatus=ALLA

Lista infiler

curl --cert ./privat.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/infil/?filstatus=ALLA

Lämna fil

Byt SPARInfilPersonNr.xml mot namnet på den fil som skall skickas, 500001 mot önskad slutkunds kundnummer och 12345 mot önskat uppdragsid.

curl --cert ./privat.pem --header "Transfer-Encoding: chunked" --header "Expect: 100-continue" -F "file=@SPARInfilPersonNr.xml" https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/infil/lamna/500001/12345/

Hämta fil

Byt SPARUtfil.xml.zip mot önskat filnamn.

curl --cert ./privat.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/utfil/hamta/SPARUtfil.xml.zip

Visa ett uppdrags schemaversion

Byt 12345 mot önskat uppdragsid.

curl --cert ./privat.pem https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/version/12345