Startsida

Aviseringstjänster

Aviseringstjänsterna förser kunder med personuppgifter från SPAR för att aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter i egna register. Detta sker genom att uppgifter ur SPAR aviseras via fil till kunden. Uppgifter som lämnas ut är i regel endast namn och adress. Myndigheter, banker och försäkringsbolag har tillgång till ytterligare några uppgifter. Taxeringsuppgifter för enskilda personer lämnas endast ut till polis- och tullmyndighet.

Läs mer om de juridiska grunderna för att få uppgifter från SPAR samt om bruttoavisering.

Aviseringstjänsterna kan tillhandahålla personuppgifter enligt följande:

Avisering med infil

Även benämnd ändringsavisering. Aktuella uppgifter i SPAR för personposter som har ändrats sedan ett angivet datum eller vid prenumeration sedan föregående avisering. Kunden har angivit vilka personer som ska utsökas genom en elektroniskt inlämnad fil med personnummer. Tjänsten Ändringsavisering kan även leverera uppgifter om nuläge. Genom att markera personnummer i infilen levereras nuläge för dessa vid nästa aviseringstillfälle. Därefter återgår tjänsten till att endast avisera förändringar, tills eventuell ny infil (med markerade personnummer) lämnas.

Nulägesavisering

Aktuella uppgifter i SPAR för personer vilka har angetts av kunden genom en elektroniskt inlämnad fil med personnummer.

Bruttoavisering

En speciell variant av avisering är så kallad bruttoavisering. Vid bruttoavisering erhåller kunden aktuella uppgifter för alla personposter i SPAR som har ändrats sedan ett angivet datum eller vid prenumeration sedan föregående avisering. Mer information om Bruttoavisering finns under relaterade länkar.

Nuläge utan infil

I tjänsten nuläge utan infil kan kunden få aktuella uppgifter om en viss åldersgrupp i SPAR. I tjänsten anges vilka personposter som ska väljas ut genom att ange mellan vilka datum de sökta personerna ska vara födda. Tjänsten är avsedd för kreditupplysningsföretag för att de ska kunna uppdatera sina register med personer som under nästa år kommer att fylla 16 år.

Resultatet av tjänsten är en fil med personposter som kunden hämtar elektroniskt.

Avisering kan utföras vid ett enstaka tillfälle eller som prenumeration med återkommande aviseringar.

Vill du ansöka om tillgång till våra aviseringstjänster?

För att få tillgång till SPAR:s olika tjänster måste du skicka in en ansökan till oss.