Startsida

Blanketter för tillstånd

Utlämnande av uppgifter från SPAR ska alltid föregås av en ansökan och ett myndighetsbeslut om tillstånd. Skatteverket beslutar om detta tillstånd.

Det är enbart den som enligt EU:s dataskyddsförordning är ansvarig för behandling av personuppgifterna, den vi inom SPAR benämner slutkund, som kan erhålla detta tillstånd. Tillstånd ges för varje enskilt uppdrag som slutkund ansöker om. En behörig företrädare för slutkund kan ansöka om tillstånd. Med behörig företrädare avses någon som har ett fullmaktsförhållande med slutkunden.

Nedan finner du blanketter för ansökan om uttag av uppgifter ur SPAR.

Från och med 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning istället för personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Reglerna i PuL som vi hänvisar till i vissa av ansökningsblanketterna återfinns även i EU:s dataskyddsförordning. Laghänvisningarna kommer att justeras vid nästa översyn av blanketterna. Till dess kan följande hänvisningar användas.

Observera! Adresseringsmöjligheterna för urval till barn under 16 år har ändrats. Adresseringen "Till vårdnadshavaren för + barnets namn" är inte längre möjlig. Även tillskriften "till hushållet" har tagits bort. 

Information om leveransmetoden bruttoavisering finns här.

Vi handlägger endast de ansökningar som inkommit på aktuella blankettutgåvor.

Ansökningshandlingarna skickas till Skatteverket SPAR antingen via brev eller skannade via e-post:
postadress: Skatteverket SPAR, 205 30 Malmö
e-post: spar@skatteverket.se

OBS! I ansökningsblanketterna anges den gamla postadressen till SPAR. Den kommer att ändras vid nästa översyn av blanketterna. Används den gamla adressen tar det någon extra dag för ansökan att nå SPAR.

OBS! Kopior av ansökningsblanketterna måste vara i pdf-format, inte bilder.
Ansökningshandlingarna som är offentliga allmänna handlingar kommer att bevaras elektroniskt. Bilder är inte ett tillåtet format vid arkiveringen.
Har man inte möjlighet att skanna till pdf-format får man istället skicka in ansökningsblanketterna via vanlig post.

Under Handläggning kan du läsa om vad som händer efter att ansökan nått Skatteverket.

Problem att öppna blanketten?

Blanketterna är gjorda i PDF (Portable Document Format). Du behöver Adobe Reader på din dator för att fylla i och skriva ut blanketterna. Adobe Reader kan hämtas gratis på Adobes webbplats.

Om din webbläsare har problem att visa en blankett, högerklicka och välj ”spara som” för att spara den på din dator. Därefter kan du öppna blanketten (pdf-filen).

Apples eget pdf-program, Preview, hanterar bara PDF 1.5. Våra ifyllnadsbara (möjligt att fylla i, spara, och fortsätta vid senare tillfälle) är PDF 1.7. Har man som Mac-användare inte installerat Adobe Reader finns som alternativ en blankett som inte är ifyllnadsbar. Den kan öppnas i nästan alla program, inklusive webbläsare, så att man åtminstone kan skriva ut blanketten och fylla i den för hand ifall man inte kan fylla i den direkt i datorn.