Startsida

Vem får uppgifter från SPAR?

SPAR innehåller uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige samt om de personer som har samordningsnummer i det fall identiteten antingen styrkts eller gjorts sannolik.

Mer utförlig information om vilka personuppgifter som finns i SPAR och vilka mottagare dessa får lämnas ut till kan du läsa om i avsnittet Personuppgifter. Du kan också logga in och hämta ditt eget registerutdrag så får du se exakt vilka uppgifter som finns om dig i SPAR. I registerutdraget visar vi sedan mitten av maj 2020 vilka företag och organisationer som fått uppgifter om dig.

Företag m.fl. som köper uppgifter för att kontrollera/uppdatera kundregister

SPAR får lämna ut uppgifter för att mottagaren ska kunna kontrollera personuppgifter eller för att uppdatera sitt kund- eller medlemsregister. Här lämnas uppgifter om personnummer (som kunden oftast redan känner till), namn, adress och för vissa kunder även uppgift om relationsperson, d.v.s. uppgift om vårdnadshavare eller make/maka/partner.

Många banker, försäkringsföretag och kreditupplysningsföretag uppdaterar sina register via SPAR.

I förteckningen över kontrolländamål nedan finns en lista över de som har tillgång till uppgifter från SPAR. Av förteckningen framgår om företaget har tillgång till uppgiften via avisering och/eller via sökning online. Se vidare beskrivningen av SPAR:s tjänster. Förteckningen uppdateras varje månad.

Företag m.fl. som köper adresser för reklam eller information

SPAR får lämna ut uppgifter om namn och adress för att köparen ska kunna skicka reklam eller information av annat slag. Har du anmält reklamspärr i SPAR lämnas aldrig dina uppgifter ut av SPAR när det rör reklam. Men om urvalet avser annat syfte, exempelvis samhällsinformation eller forskning, så lämnas uppgifter om namn och adress ut. Reklamspärren får inte stoppa dessa utlämnanden.

De företag, föreningar, organisationer med flera som köper adresser för direktadresserad reklam kommer från många olika branscher.

I förteckningen urvalsändamål redovisas de som köpt adressuppgifter för direktreklam eller för annat syfte, exempelvis forskning eller samhällsinformation. Förteckningen uppdateras varje månad. När listan blivit komplett kommer den att visa de kunder som köpt urvalsadresser under de senaste 12 månaderna.

Förteckningen – fil i csv-format

De två förteckningarna är filer i csv-fomat (text-format). Spara filen på din dator. Öppna sedan filen via något kalkylprogram så kan du därefter sortera innehållet som du själv vill.