Startsida

Adressering

Urval kan adresseras till samtliga som matchar urvalet. För att undvika dubbeladressering går det att välja att adressering ska göras till i första hand kvinnan eller i första hand mannen.

Väljer man adressera i första hand mannen för att undvika dubbla utskick till makar på samma adress får man ut:

 • gifta män
 • gifta kvinnor som inte bor på samma adress som mannen hon är gift med
 • ogifta kvinnor
 • ogifta män

Detta val är alltså endast till för att man inte ska få ut båda personerna i de fall de är gifta och bor på samma adress. Vill man inte nå ut till de gifta kvinnorna är lösningen att göra två urval, ett på alla män och ett på ogifta kvinnor. Det är vidare möjligt att välja om särskild postadress ska användas, om den finns angiven, eller om folkbokföringsadress ska användas. Dessa val gäller även för adressering till barn under 16 år enligt nedan.

Adressering till barn under 16 år

Vid urval av barn under 16 år adresseras detta till vårdnadshavaren i vårdnadshavarens namn. Följande adresseringsval finns att göra:

 • endast till vårdnadshavare som har samma adress som barnet
 • inget krav på att adress är samma som barnets
 • i första hand till kvinnlig vårdnadshavare
 • endast till kvinnlig vårdnadshavare
 • i första hand till manlig vårdnadshavare
 • endast till manlig vårdnadshavare
 • till alla vårdnadshavare

Dubbeladressering - om det finns flera barn i en familj som uppfyller urvalskriterierna skapas två lika adressposter. Som beställare måste man innan urvalet verkställs ta ställning till om man vill ha alla adresser eller om man bara vill ha en (1 st) adress.

Spärr mot direktreklam kontrolleras både på barnet och på vårdnadshavaren. Om någon av dem har spärr levereras inte någon adress.

Adressering till dödsbon

Urval till avlidna personer, d.v.s. till dödsboet, kan ske tidigast 4 veckor efter dödsfallet och bara för personer som fyllt 16 år före dödsfallet.
Adresserna har tillskriften ”Till dödsboet för” och följs av personens namn samt den i SPAR senast kända adressen.