Teknisk info

Via länkarna i menyn hittar du dokument som beskriver SPAR ur ett tekniskt perspektiv.

Om du har tekniska problem vid användning av SPAR-tjänst kan du vända dig till SPAR:s kundtjänst för att få hjälp.
Om du har problem med din e-legitimation ska du vända dig till den utgivare som utfärdade din e-legitimation.

Anmälan av fel i pågående tjänst kan göras via frågeformuläret Felanmälan.