Startsida

FAQ om personuppgifter i SPAR

Kan jag bli struken ur SPAR?

Nej, du kan inte bli struken ur SPAR. Som privatperson har du enligt artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning rätt att bli bortglömd, det vill säga rätt att till dina personuppgifter raderas från register. Däremot gäller inte denna rättighet om behandlingen eller registreringen är ett led i en myndighetsutövning. Skatteverket som myndighet har en rättslig skyldighet att föra register inom bland annat SPAR (Statens personadressregister) och detta innebär att dina personuppgifter inte kan raderas eller strykas ur SPAR. Däremot avregistreras en person i SPAR fem år efter utvandring eller tre år efter att personen avlidit.

Hur ändrar jag felaktiga uppgifter i SPAR?

De flesta uppgifterna i SPAR hämtas från folkbokföringen och uppdateras varje dygn. Står det fel i SPAR är det oftast fel även i folkbokföringen. Upptäcker eller misstänker du ett fel i dina uppgifter ska du i första hand ringa Skatteupplysningen, tel 0771-567 567. Om folkbokföringen gör en rättelse kommer den till SPAR inom ett dygn.

Varför har ett företag felaktiga uppgifter om mig trots att de hämtar uppgifter från SPAR?

Den som ansvarar för ett kund- eller medlemsregister (personuppgiftsansvarig) ska själv vara aktiv för att säkerställa att uppgifterna i registret är korrekta. Om uppgifterna trots det visar sig vara felaktiga ska företaget/föreningen rätta uppgifterna.

Om den som är registrerad (du själv) uppmärksammar företaget på att uppgifterna om dig i deras register är felaktiga måste företaget enligt artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning snarast rätta uppgifterna. Företaget måste också enligt EU:s dataskyddsförordning kunna rätta felaktiga uppgifter i sitt register.

Jag har utvandrat – finns jag med i SPAR?

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett medborgarskap, finns med i SPAR. Då man utvandrar och därför avregistreras ur folkbokföringen, finns man kvar i SPAR i ytterligare fem år. Efter dessa år gallras uppgifterna ur SPAR.

Om du är utvandrad och vill undvika att gallras från SPAR kan du begära uppskjuten gallring. En sådan begäran kan upprepas vart femte år så länge du är utvandrad och ditt behov av att uppgifterna återfinns i SPAR kvarstår.

Om du är utvandrad och dina uppgifter redan har gallrats från SPAR går det att få dina uppgifter återinlästa.

Läs mer om utvandrad.