Startsida

Filtransport

Tjänsten Filtransport används för att lämna infiler och hämta utfiler (resultatfiler). Detta kan även göras via kundapplikationen. Organisationscertifikat krävs vid filöverföring pgm-pgm. Information om XML-scheman och termbeskrivningar för filer som lämnas och hämtas i SPAR finns i menyn under fliken XML-scheman.

Filtransport tillhandahåller följande funktioner:

  • Lämna infil
  • Hämta utfil
  • Visa information om specifik infil
  • Visa information om specifik utfil
  • Lista infiler
  • Lista utfiler
  • Visa och ändra schemaversion på uppdrag
  • Lista avvikelser på infil

Se fullständig gränssnittsbeskrivning i menyn under fliken Gränssnitt. Exempel på test av gränssnittet finns i menyn under fliken Testa Filtransport.

Version

Nuvarande version av Filtransport är v3. Den nås på följande URL: https://filtransport.statenspersonadressregister.se/v3