Referensimplementationer

På länken https://github.com/Statenspersonadressregister finns referensimplementationer i olika programmeringsspråk.

Referensimplementationerna är tänkta att vara en hjälp att komma igång med SPAR via kommunikation maskin-till-maskin. Det är inte heltäckande exempel utan är tänkta som en grund för att visa hur man kan integrera SPAR med andra system. För mer information om tjänsterna se Gränssnittsmanualen.

Implementationerna kommer med Expisoft (före detta Steria) testcertifikat och kommunicerar med SPARs kundtestmiljö. Instruktioner för omställning till produktionsmiljön följer med.

Personsökning

Referensimplementationerna för Personsökning maskin-till-maskin visar:

  • Användning av klientcertifikat
  • Verifiering av tjänstens identitet
  • Hur man använder SOAP-tjänster i det aktuella programmeringsspråket
  • SOAP-anrop med en fråga till Personsök maskin-till-maskin. Exempel på sökning med person-/samordningsnummer och namnsökning finns med.
  • Tolkning av SOAP-svaret