Startsida

Referensimplementationer

Referensimplementationer På länken https://github.com/Statenspersonadressregister finns referensimplementationer i olika programmeringsspråk.

Referensimplementationerna är tänkta att vara en hjälp att komma igång med SPAR via kommunikation program-till-program. Det är inte heltäckande exempel utan är tänkta som en grund för att visa hur man kan integrera SPAR med andra system.

Implementationerna kommer med Expisoft (före detta Steria) testcertifikat och kommunicerar med SPAR:s kundtestmiljö. Instruktioner för omställning till produktionsmiljön följer med.

Personsökning

Referensimplementationerna för Personsökning program-till-program visar:

  • Användning av klientcertifikat
  • Verifiering av tjänstens identitet
  • Hur man använder SOAP-tjänster i det aktuella programmeringsspråket
  • SOAP-anrop med en fråga till Personsök program-till-program. Exempel på sökning med person-/samordningsnummer och namnsökning finns med.
  • Tolkning av SOAP-svaret