Startsida

Testa Personsök

Här beskrivs hur man kan testa tjänsten Personsök via pgm-pgm med cURL.

För närmare beskrivning av cURL, se http://curl.haxx.se/docs/manual.html.

För att använda SPAR:s tjänster krävs ett giltigt organisationscertifikat. I kundtestmiljön är det sedan möjligt att testa sin applikation mot Personsök via pgm-pgm innan den används i produktion. Mer information finns i menyn under fliken Kundtestmiljö

Anropa kundtestmiljön med cURL

Ställ en fråga

Byt SPARindata.xml mot namn på fil med personsöksfråga och ersätt cert.pem med eget organisationscertifikat.

curl --cert ./cert.pem -d @SPARindata.xml --header "content-type: text/xml" https://test-personsok.statenspersonadressregister.se/2023.1/