Startsida

Stor fil för bruttoavisering 4 januari 2022 – samordningsnummer vilandeförklaras

Komplettering 2022-01-10
Uppdateringen från Skatteverket (folkbokföringen) till SPAR den 4 januari 2022 innehöll ca 215 000 poster.
Kunder till SPAR med bruttoavisering och daglig avisering fick en fil med samma antal poster.
Motsvarande fil till kreditupplysningsföretag innehöll ca 180 000 poster eftersom personposter för yngre personer inte ingår i leveransen till kreditupplysningsföretag.

                                              

Samordningsnummer ges numera en giltighetstid på normalt fem år. Därefter vilandeförklaras de. Samordningsnummer som tilldelats före 1 jan 2016, och inte får förlängd giltighetstid, kommer att vilandeförklaras vid utgången av 2021.

Folkbokföringen räknar med att ca 700 000 samordningsnummer varav ca 180 000 finns i SPAR kommer att vilandeförklaras vid kommande årsskifte.

Enligt planeringen kommer vilandeförklaring av samordningsnummer att aviseras från folkbokföringen till SPAR den 4 januari 2022.

Kunder i SPAR med daglig bruttoavisering kommer därmed få dessa uppgifter i aviseringen den 4 januari 2022. Filen kan komma att innehålla ca 180 000 fler personposter jämfört mot normala 10-15 000 poster.

Kunder med bruttoavisering som har annan uppdatering än daglig kommer få uppgifterna vid nästa ordinarie aviseringstillfälle efter den 4 januari 2022.

Vilandeförklaring med xml-schema 2021.1
Vilandeförklaringen visas i termerna SnVilandeforklaringsdatum respektive SnVilandeorsak. Enligt de nya reglerna kan anledningen till vilandeförklaringen vara att Tidsfristen har löpt ut, Annan orsak eller Avliden.

Vilandeförklaring med äldre xml-scheman
En vilandeförklaring av ett samordningsnummer kommer i äldre xml-scheman att redovisas som avregistrering, dvs som O (tidsfrist, annan orsak) eller som A/AV (avliden).

Publicerat 2021-12-06