Startsida

SPAR sänker priserna från 2018-07-01

Den 1 juli 2018 sänker vi priserna i SPAR. Försäljningsintäkterna beräknas med nya prislistan minska med ca 5 miljoner kr/år.

SPAR finansieras uteslutande via försäljningsintäkter som över tiden ska motsvara verksamhetens självkostnad. Med den nu beslutade prisjusteringen beräknas SPAR-verksamhetens ackumulerade resultat hålla sig på en oförändrad nivå.

Samråd har skett mellan Skatteverket SPAR och Ekonomistyrningsverket, ESV, om den nya prissättningen.

De priser som förändras är följande:
* Abonnemangsavgiften (avgift/månad) för anslutning via API sänks från 700 kr/månad till 0 kr/månad.

* Transaktionskostnaden (sökning via personnummer) via API höjs från 0,20 kr/sökning till 0,30 kr/sökning.

* Transaktionskostnaden (sökning via personnummer) via e-tjänsten höjs från 0,20 kr/sökning till 0,30 kr/sökning.

Prislistorna för tiden före respektive efter 2018-07-01 hittar du under våra prislistor.

Publicerat 2018-06-20