Startsida

Får du inte mail från SPAR?

Det kan bero på att den e-postadress du angett som mottagaradress är inställd på att automatiskt vidarebefordra till en annan e-postadress. Vi har i SPAR infört en säkerhetsfunktion - DMARC (Domain-based-Message Authentication, Reporting and Conformance) för att öka säkerheten ytterligare och förhindra dataintrång och andra bedrägerier. Denna funktion tillåter inte automatisk vidarebefordran av våra e-postaviseringar från skatteverket.se eller statenspersonadressregister.se.

Grundproblemet är att det är enkelt att förfalska e-post, så kallad spoofing, och att det är svårt för en lekmanna-mottagare av meddelandet att kontrollera dess äkthet. Meddelandet ser utifrån innehållet oftast äkta ut, och ser ut att komma från rätt avsändare om man bara tittar på avsändaradressen. Men det finns tekniska lösningar på detta problem, framförallt ett säkerhetsprotokoll som heter DMARC.

Publicerat 2021-08-26