Startsida

Information om kommande förändringar i SPAR våren 2024

Skatteverket har tagit ett helhetsgrepp och flyttar hem SPAR till egen infrastruktur enligt tidigare meddelande: Skatteverket tar helhetsgrepp över SPAR 

Målsättningen är att du som kund inte ska märka någon skillnad då funktionaliteten i SPAR ska vara oförändrad efter flytten till Skatteverkets miljöer.

Följande kommer vara oförändrat:

  • URL:er, XML-scheman och PGM-PGM-interface.
  • Adress till statenspersonadressregister.se.
  • Kontaktytor gentemot SPAR i form av e-post, telefoni och webb-formulär.
  • Kostnadsbild och kostnadsmodell.


Följande kan du som kund i SPAR behöva ta hänsyn till:

  • Viss information i headers till svarsmeddelanden som inte ingår i det fasta API-kontraktet kan försvinna eller förändras. 
  • Hantering och tolerans vid felaktigt formaterade meddelanden kan förändras i viss utsträckning.
  • IP-adresser till SPARs tjänster kommer att förändras. 
  • För att säkerställa en smidig övergång bör du verifiera att mottagande system enbart validerar innehållet i inkommande meddelanden och att de meddelanden som skickas till SPAR är korrekt formaterade enligt specifikation och därmed accepteras av SPAR.
  • Inga nya uppdrag kommer att verkställas under perioden 6-10 maj 2024.


Kundtestmiljö
Kundtestmiljön för SPAR fick nya IP-adresser 12 mars. Den 16 april flyttas kundtestmiljön till nya servrar under annonserat servicefönster (kl. 8.30 – 12.00).

Övriga tjänster inklusive personsök
SPARs övriga tjänster kommer att tilldelas nya IP-adresser under annonserat servicefönster 6 maj. Det sker utan avbrott, men mindre störningar kan förekomma. Det bör säkerställas att klientapplikationer efter ändringen använder de nya IP-adresserna för att upprätthålla funktionaliteten framgent.

Överföring till nya servrar kommer att ske under annonserat servicefönster 9-12 maj. Kortare störningar kan ske i Personsökning pgm-pgm, övriga tjänster kommer vara otillgängliga under överföringen.
Mer information kommer att publiceras senare.

Vid frågor som rör hemtagningen, maila SPARs kundtjänst.

Publicerat 2024-03-15