Startsida

2023-03-21 stängs Personsökning med äldre XML-scheman

SPAR-tjänsten Personsökning pgm-pgm med äldre XML-scheman stängs tisdag 2023-03-21. Tjänsten finns därefter tillgänglig endast med XML-schema 2021.1.

Information om de olika schemaversionerna och vad som skiljer dessa åt finns under XML-scheman.

Att SPAR-tjänster med äldre XML-scheman kommer att stängas har meddelats dels via mail till berörda kunder och dels på SPAR:s webbplats.
Se anslag 2022-11-30, 2022-05-02 samt 2021-10-20.

Publicerat 2023-03-17