På statenspersonadressregister.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Om cookies på SPAR-webben.

Jag förstår

Vilka konsekvenser får EU:s dataskyddsförordning för SPAR?

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och ersätter personuppgiftslagen. Skatteverket SPAR måste som alla andra följa reglerna i förordningen. De tjänster som SPAR idag erbjuder kommer, så vitt vi kan bedöma, vara oförändrade.

Registerutdrag
En viktig del i dataskyddsförordningen är att den registrerade ska kunna få information om vilka personuppgifter som behandlas. Via nya e-tjänsten kan man hämta sitt eget registerutdrag från SPAR.

Reklamspärr
Den som inte vill att SPAR ska lämna ut uppgifter om namn och adress för direktadresserad reklam kan begära att få en reklamspärr. En reklamspärr i SPAR eller i andra register hindrar däremot inte att man via adresserad post kan få enkäter, marknadsundersökningar, samhällsinformation, politisk information eller liknande.

Ändringar i lagen om det statliga personadressregistret
Utifrån det vi idag känner till kommer inga större förändringar ske i den lagstiftning som styr SPAR. I lagen (1998:527) respektive förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret kommer hänvisningarna till personuppgiftslagen att tas bort. Någon hänvisning till EU:s dataskyddsförordning kommer inte att införas eftersom förordningens regler ändå gäller som grund. Exakt hur lagstiftningen för SPAR kommer att vara formulerad vet vi med säkerhet först efter att riksdagen har beslutat om lagens nya lydelse längre fram i vår.

Krav på SPAR:s kunder
Som användare av SPAR och av information från SPAR måste man följa villkoren för SPAR-tjänster vilket bland annat omfattar att behandla personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Det är i princip motsvarande regler som idag gäller enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL.

Detta betyder bland annat att:

  • ändamålet/syftet med registret måste vara tydligt beskrivet. Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.
  • man inte får behandla uppgifter i strid mot ändamålet, d.v.s. inte för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in.
  • den som ansvarar för registret måste ha medgivande från de vars uppgifter man behandlar i sitt register. Medgivande behövs inte om behandlingen av personuppgifter stöds av andra regler i PuL eller framöver enligt dataskyddsförordningen.
  • alla ska kunna få ett registerutdrag ("§ 26-utdrag") gratis en gång per år.
  • de vars uppgifter behandlas i registret ska kunna spärra så att uppgifterna inte används i marknadsföringssyfte ("reklamspärr").
  • man måste rätta felaktiga uppgifter.

Är det urvalsadresser kunden köper från SPAR gäller även fortsättningsvis att urvalsadresserna är färskvara och får användas i upp till tre månader. Det är alltid avsändaren som har ansvaret för att adresserna som används är korrekta och aktuella.

Samtliga urvalsutskick måste vara försedda med uppgift om adresskälla. Kommer adresserna från SPAR ska man ange "Adresskälla SPAR". Om man kompletterar adresserna från SPAR med adresser från eget eller andra register ska den adresskällan anges på dessa utskick (d.v.s inte "Adresskälla SPAR").

Ytterligare villkor kan anges i respektive tillstånd för användande av SPAR.

Mer information om EU:s dataskyddsförordning
På Datainspektionens webbplats finns mer information om EU:s dataskyddsförordning.

Kontakta oss

Telefon

0771-18 17 16

Måndag - torsdag kl. 08:00 - 19:00

Fredag & vardagar före röd dag kl. 08:00 - 17:00

Adress

Skatteverket SPAR

171 94 SOLNA