Persondetaljer

Termbeskrivning av XML-element

DatumFrom
Förklaring Datum från och med.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
DatumTill
Förklaring Datum fram till vilket information gäller eller gällde. Datum 9999-12-31 anger att posten är aktuell.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Sekretessmarkering
Förklaring Kod som anger om personen har sekretessmarkering. Uppgiften om att sekretess föreligger lämnas ut till alla.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
Sekretessmarkering:sattAvSPAR
Förklaring Attribut i Sekretessmarkering som anger om sekretess satts av SPAR när Folkbokföringen skickat skyddad folkbokföring med inte sekretessmarkering.
Format Sträng. Möjligt värde är “JA”
SkyddadFolkbokforing
Förklaring Kod som anger om personen har skyddad folkbokföring. Uppgiften om att skyddad folkbokföring föreligger lämnas ut till alla.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
AvregistreringsorsakKod
Förklaring Kod som anger om personen är avregistrerad från folkbokföringen och av vilket skäl. Fler än nedan angivna koder kan tillkomma.

Sedan våren 2019 har SPAR börjat lagra avregisteringskoder i tvåställigt format. De tidigare enställiga koderna kan inte entydigt översättas till tvåställiga.

A = Avliden, motsvarar AV
G = Gammalt nummer, innebär att personen av någon orsak har fått ett nytt personnummer. Hänvisning finns då till det nya numret. Motsvarar GN och GS.
O = Övrig orsak, motsvarar alla tvåställiga koder som inte motsvaras av A och G.

AV = Avliden
UV = Utvandrad
GN = Gammalt nummer, hänvisning finns då till det nya numret
GS = Gammalt samordningsnummer, hänvisning finns då till det nya numret
AS = Annullering av samordningsnummer
OB = Försvunnen
TA = Teknisk avregistrering
FI = Falsk identitet

Ytterligare koder kan tillkomma.
Format Sträng. 1-2 tecken.
Avregistreringsdatum
Förklaring Datum då personen avregistrerades från folkbokföringen. Förekommer för samtliga avregistreringsorsaker förutom avliden.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
Avlidendatum
Förklaring Används bara när elementet AvregistreringsorsakKod har värdet ”Avliden” (A/AV). Anger datum för dödsfallsdagen. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
AntraffadDodDatum
Förklaring Används när personen hittades och var död. Används när faktiskt dödsdatum saknas.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
Fodelsedatum
Förklaring Anger personens födelsedatum.
Format Datum. (ÅÅÅÅ-MM-DD)
FodelselanKod
Förklaring Länskod
Format Sträng. Två (2) numeriska tecken
Behörigheter Taxering
Fodelseforsamling
Förklaring För personer födda innan 1 januari 2016: Församlingsnamn i klartext. För personer födda efter 31 december 2015: Kommunnamn i klartext.
Format Sträng. 1-30 tecken
Behörigheter Taxering
Kon
Förklaring Anger personens kön.
Format Sträng. Möjliga värden är “KVINNA” eller “MAN”
SvenskMedborgare
Förklaring Anger om personen är svensk medborgare.
Format Sträng. Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”
Behörigheter Medborgarskap
Hanvisning
Förklaring Innehåller nästlade element; IdNummer och Status
IdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN)
Typ
Förklaring ‘Till’ indikerar att hänvisningen är till ett nytt nummer. ‘Fran’ indikerar att hänvisningen kommer från ett gammalt nummer.
Format Sträng. Möjliga värden är “Till” eller “Fran”.

Föjande sju element med prefixet ‘Sn-’ aviseras endast för personer med samordningsnummer.

SnStatus
Förklaring Innehåller i vissa fall strängen “Stangd” om samordningsnumret är vilandeförklarat. Detta ger en indikation om att hänvisning till ett nytt nummer kan finnas.
Format Sträng. Möjligt värde är “Stangd”
SnTilldelningsdatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret har tilldelats en person. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnPreliminartVilandeforklaringsdatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret förväntas bli vilandeförklarat. Detta datum kan dock komma att ändras. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnFornyelsedatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret förnyades. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnVilandeorsak
Förklaring Orsak till att samordningsnumret har vilandeförklarats.
Format Sträng. Möjliga värden är “TIDSFRIST”, “ANNAN_ORSAK” eller “AVLIDEN”
SnVilandeforklaringsdatum
Förklaring Det datum som samordningsnumret blivit vilandeförklarat. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.
SnAvlidendatum
Förklaring Används bara när elementet SnVilandeorsak har värdet ”AVLIDEN”. Anger datum för dödsfallsdagen. Kan vara ett ofullständigt datum.
Format Sträng. 1-10 tecken. Exempel på format är “2019-01-01”, “2019-00-00”,“0000-00-00”, “200101”, “2001”, “0”.