InfilIdNummerManuell.xsd

Här beskrivs XML-elementen som inkluderas i schemat InfilIdNummerManuell.xsd vilket används för infiler som lämnas via kundapplikationen till flera av SPAR:s tjänster.

Termbeskrivning av XML-element

PersonNrPoster

Sekvens med personnummer enligt nedan.

PersonId
Förklaring Innehåller nästlade element; IdNummer
Obligatorisk Ja
Attribut nuläge

Möjliga värden är “JA” eller “NEJ”. Attributet nuläge används endast för tjänsten Ändringsavisering. Genom att sätta nuläge=JA levereras nuläge för denna post vid nästa aviseringstillfälle. Därefter återgår tjänsten till att endast avisera förändringar för personen, tills eventuell ny infil lämnas. Genom att sätta nuläge=NEJ eller helt utesluta attributet används standarden ändringsavisering.
IdNummer
Förklaring Person-, samordnings- eller immunitetsnummer
Restriktioner Måste uppfylla krav enligt den regex som återfinns i schemat samt övriga regler för personnummer eller samordningsnummer.
Obligatorisk Ja
Format Sträng. 12 tecken (ÅÅÅÅMMDDNNNN)