Anslutning till kundtestmiljön

I kundtestmiljön är det möjligt att testa personsök via API och filtransport via API innan de används i produktion.

Information för anrop vid Personsökning

I kundtest finns endast en kund och ett testuppdrag upplagt.

KundNrLeveransMottagare:        500243
KundNrSlutkund:                           500243
SlutAnvandarId:                             Ange unikt ID, tex. ”foretag-YYMMDD” (ej mellanslag)
Tidsstampel:                                   YYYY-MM-DDThh:mm:ss.nnn
UppdragsId:                                    637
URL till personsök:                         https://kt-ext-ws.statenspersonadressregister.se/spar-webservice

WSDL-filen

För erhållande av wsdl-filen kan ett cURL-anrop göras till en webservice enligt nedan.

curl --cert certifikat.pem -k https://kt-ext-ws.statenspersonadressregister.se/spar-webservice/SPARPersonsokningService/20160213/SPARPersonsokning.wsdl

Ersätt ”certifikat.pem” i exemplet ovan med namnet på filen innehållande certifikatet.
För mer information om certifikat, se Gränssnittsmanualen.

Testa personsök med givna testfall

I filen Testfall för personsökning i kundtestmiljön.pdf finns exempel på olika testfall som går att utföra i personsök. personnummer.csv innehåller alla personnummer som finns i kundtest. Dessa personnummer är formellt korrekta personnummer men undantagna från folkbokföringen, d.v.s. kommer aldrig att tilldelas någon verklig person. Observera att testpersonnummer aldrig får användas i produktionsmiljöer.

Bruttoavisering

I SPAR-bruttodata.xml finns ett utdrag av alla personer som finns i kundtest. Eftersom filen är mycket stor kan det i vissa fall vara problem att visa den i webbläsaren. Högerklicka då på filen och välj "Spara som".

Filtransport

URL till filtransport:                        https://kt-ext-filer.statenspersonadressregister.se/v2/

Testfiler för filtransport

Endast utfiler är tillgängliga genom filtransport i kundtest. Det är möjligt att ladda upp infiler, men de kommer dock inte genomgå någon validering. Läs mer i Testfiler för filtransport i kundtestmiljön.pdf för en beskrivning av in- och utfilerna. Filerna återfinns i Testfiler för filtransport.zip.

Filer

Läs mer om filer i SPAR-tjänsterna under Filer och XML-scheman och filtransport under Program till Program