Hämta och lämna fil

Funktionen Hämta/lämna fil används för att manuellt hämta och lämna filer i SPAR-tjänsterna. För att kunna använda tjänsten krävs att du har ett giltigt tillstånd från Skatteverket.

Innehållet och format i filerna hittar du under Filer och XML-scheman.

Observera:

 • En hämtad fil tas bort (gallras) efter 24 timmar. För att undvika borttagning bockas rutan ”Rensas” ur i webbgränssnittet.
 • Samtliga filer (alltså även om de inte hämtats) tas bort (gallras) 60 dagar efter att uppdraget har körts.

Inloggning

Du loggar in till en SPAR-tjänst genom att på startsidan klicka på E-tjänster och Inloggning. Vid inloggning legitimerar du dig med e-legitimation (Bank-ID, Telia, Mobilt BankID).

Beroende på vilken typ av e-legitimation du har (Bank-ID, Telia, Mobilt BankID), så kommer inloggningen via din dator att se olika ut. Principen är dock den att du ska välja den e‑legitimation du vill legitimera dig med samt ange lösenord/kod för denna. Nedan ett exempel på hur det kan se ut.

Exempel på utseende vid legitimering med e-legitimation

Figur: Exempel på utseende vid legitimering med e-legitimation

När din behörighet kontrollerats kommer du till välkomstsidan för SPAR‑tjänsterna.

Startsida hämta/lämna fil

När du är inloggad visas en välkomstsida. Denna innehåller olika valmöjligheter beroende på vilka SPAR-tjänster du har fått tillstånd till. Du klickar på någon av länkarna på sidan eller väljer aktuell flik för att komma till önskad funktion.

Startsida hämta och lämna fil

Figur: Startsida hämta och lämna fil

Hämta fil

Här hämtar du filer som har genererats i SPAR-tjänsten. Filerna innehåller de uppgifter som motsvarar det du beställt i uppdraget.

Beroende på hur många uppdrag du har i SPAR-tjänsten kan det finnas en eller flera filer att hämta. För respektive fil som är möjlig att hämta finns följande uppgift:

 • Hämta, länk för att hämta filen
 • Uppdrags-ID, vilket uppdrag som genererat filen
 • Leveransdatum, vilket datum filen levererats för hämtning
 • Status, hämtad eller ny fil samt
 • Filens storlek i kilobytes.

Vy hämta fil

Figur: Vy hämta fil

Du hämtar filen genom att klicka på länken "Hämta" till vänster vid respektive filuppgift. Därefter sparar du filen på önskad plats på din dator, t.ex. på din hårddisk.

Lämna fil

Du använder funktionen "Lämna fil" för att lämna en fil med uppgifter som behövs för det aktuella uppdraget.

Notera speciellt att när filen har validerats i SPAR innebär detta enbart att filen har rätt format i enlighet med XML-schemat. Det är inte verifierat att de uppgifter (t.ex. personnummer) som finns i filen är korrekta. Det är kundens ansvar att kontrollera att filen innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga personnummer kommer inte att ge några träffar i SPAR och inte heller några felmeddelanden.

Om du eller någon annan person har lämnat filer tidigare i det aktuella uppdraget syns dessa i listan. Om ingen fil har lämnats in syns enbart rubrikerna samt valet att lämna ny fil. För respektive lämnad fil finns uppgift om:

 • Uppdrags-ID, vilket uppdrag filen är avsedd för
 • Schematyp, prenumeration eller engångsuppdrag
 • Uppladdningsdatum, datum filen laddats upp
 • Status som kan ha fyra olika värden:
  • Mottagen för validering: Systemet har mottagit filen.
  • Validerad: systemet har validerat att filen har rätt format för att kunna användas i uppdraget.
  • Inkorrekt: systemet har konstaterat att det finns fel i filen som gör att den inte kan användas i uppdraget.
  • Behandlad: systemet har använt filen i uppdraget.

Vy Lämnade aktuella in-filer

Figur: Vy Lämnade aktuella in-filer

Lämna ny fil

Klicka först på "Lämna ny fil". Markera sedan det aktuella uppdraget i listan vid "Uppdrag som kräver infil". Filen som lämnas in får maximalt vara 100 tecken lång. Tillåtna tecken i filnamnet är: a-z, A-Z, 0-9, '.', '-', och '_'.

Via "Bläddra" väljer du den fil du vill lämna in. Tryck sedan på "Starta uppladdning" för att överföra filen till SPAR. När uppladdningen är klar syns filen i listan med aktuella lämnade filer.

Vy Lämna fil till SPAR

Figur: Vy Lämna fil till SPAR