Termbeskrivning urval utfil

De termer som finns i utfilen består av två huvuddelar. Dels en del som omfattar de personuppgifter som erhållits vid urvalsdragningen i SPAR, dels en del som identifierar leverantör och mottagare av filen samt vilket uppdrag som filen är relaterad till. Termerna i den senare delen förekommer bara en gång i utfilen.

Termer personuppgiftsdelen

Term    Förklaring
Tillskrift När den finns är detta en textsträng "Till dödsboet efter…”
Aviseringsnamn Aviseringsnamn är till för långa namn. Finns ett aviseringsnamn används det här, annars används Tilltalsnamn, Förnamn, Mellannamn och Efternamn enligt nedan. I aviseringsnamn läggs mellannamn, efternamn och förnamn in, i den ordningen, max 36 tecken (från folkbokföringen om namnen tillsammans överskrider 36 tecken).
Tilltalsnamn Kod för vilket av förnamnen som är tilltalsnamn
Förnamn Alla förnamn separerade med mellanslag
Mellannamn Bärs mellan förnamn och efternamn, t.ex. namn som ogift
Efternamn Efternamn
CareOf Namn
Utdelningsadress 1 Fysisk adress, gata eller motsvarande
Utdelningsadress 2 Fysisk adress, gata eller motsvarande
PostNr Postnummer
Postort Postort

 

Förklaring av kod för tilltalsnamn

Kod för tilltalsnamn består av två siffror. Siffrornas betydelse framgår av exemplen nedan. Om det inte finns någon kod för tilltalsnamn finns inget tilltalsnamn angivet i folkbokföringen och därmed inte i SPAR.

Eva Mia: Mia är tilltalsnamnet, markeras med 20.  2 anger att det andra förnamnet är tilltalsnamnet.

Kjell Olof Stig: Kjell Olof är tilltalsnamn, markeras med 12.  12 anger att det första och andra förnamnet är tilltalsnamn.

Hedvig Britt-Marie: Britt-Marie är tilltalsnamn, markeras med 23 (förnamn med bindestreck betraktas som två namn). 2 och 3 anger att det andra och tredje förnamnet utgör tilltalsnamn.

Förtydligande av adress

Adressen till en person i SPAR är uppbyggd enligt adresstandarden SS 613401 och innehåller följande termer:

  • CareOf
  • Utdelningsadress1
  • Utdelningsadress2
  • PostNr
  • Postort

I SPAR kan det finnas flera adresser till en person. Dels finns adressen på vilken personen är folkbokförd, om den är känd, dels kan det finnas en särskild postadress till vilken personens post ska delas ut. Det finns möjlighet att välja om särskild postadress eller folkbokföringsadress ska levereras i resultatet. Om något val inte görs är det alltid särskild postadress, om den finns, som levereras till kund efter en urvalssökning.

Gruppering

Gruppering tillämpas inte i tjänsten Urval på grund av att lagen inte stöder denna typ av uppmärkning av de uppgifter som lämnas ut.

Termer i identifieringsdelen

Term Förklaring
Medieleverantör: OrgNr Skatteverkets organisationsnummer
Mediemottagare: KundNr Det kundnummer som har tilldelats slutkund
Mediemottagare: OrgNr Slutkundens organisationsnummer.
Mediemottagare: Kontaktperson Slutkundens kontaktperson, om denne finns angiven
Mediemottagare: KontaktTelefon Telefon till slutkundens kontaktperson, om detta finns angivet
Mediemottagare: KontaktEpost E-postadress till slutkundens kontaktperson, om detta finns angivet
UppdragsId Det nummer uppdraget har tilldelats