Filer för utlämnande av reklamspärr

I tjänsten Utlämnade av Reklam-spärr erhåller du en fil med personnummer på de personer som har Reklam-spärr satt i SPAR och som har lämnat samtycke till att denna uppgift lämnas ut. Tjänsten tillåter att du lämnar en infil med personnummer för de personer som ska utsökas avseende ovanstående kriterier. Se nederst på sidan under Relaterade länkar för länk till XML-schema.

För beskrivning av termer i utfil i tjänsten Utlämnande av Reklam-spärr hänvisas till SPAR:s Gränssnittsmanual

Utfil (fil som hämtas av kund)

  • XML-schema: SPARDirektreklamsparrAvisering.xsd

Infil (fil som lämnas av kund via webbgränssnitt) 

Infil innehåller endast termen personnummer med format ÅÅÅÅMMDDNNNN. Se också under meny Filer Urval om tips hur du skapar infil.

  • XML-schema: SPARInfilPersonNrManuell.xsd