Filer för urval

I tjänsten Urval kan du hämta och lämna filer. Den fil du hämtar innehåller de uppgifter du beställt. Den fil du lämnar (exkluderingsfil) används för att undanta personer ur ditt urval. Se nederst på sidan under Relaterade länkar för länk till XML-schema.
 
När det gäller infil avseende urval av barn under 16 år kan man ange såväl barnets personnummer som vårdnadshavarens personnummer. Urvalet avser barnet (urvalspersonen) men resultatet blir att det är vårdnadshavaren (adressatspersonen) som på något sätt kommer att adresseras. Exkludering sker alltså genom att antingen barnet eller vårdnadshavaren undantas.

Utfil (fil som hämtas av kund)

Observera att gruppering inte tillämpas i tjänsten Urval på grund av att lagen inte stöder denna typ av uppmärkning av de uppgifter som lämnas ut.

Infil (fil som lämnas av kund via webbgränssnitt) 

Infil innehåller endast termen personnummer med format ÅÅÅÅMMDDNNNN.

  • XML-schema: SPARInfilPersonNrManuell.xsd

Exempelfiler finner du nedan under relaterat innehåll.

Som nämnts är det möjligt att använda olika kontorsprogramvaror för att läsa och hantera XML-filer. Till exempel kan du använda Excel. En kortfattad hjälp för att skapa en infil med hjälp av Excel hittar du nedan under relaterat innehåll.

Notera speciellt att det är kundens ansvar att kontrollera att filen innehåller korrekta uppgifter. Felaktiga personnummer kommer inte att ge några träffar i SPAR och inte heller några felmeddelanden. När filen lämnas in till SPAR-tjänsten och har validerats innebär detta enbart att filen har rätt format i enlighet med XML-schemat. Det är inte verifierat att de personnummer som finns i filen är korrekta mer än att de innehåller godkända siffror.