Filer för personnummersättning

I tjänsten Personnummersättning ska du lämna in en fil som innehåller uppgifter på de personer du vill ha personnummer för (antalet frågor per infil är av prestandaskäl begränsat till max 10 000). Den fil du hämtar innehåller uppgifter för de personer du angivit i infilen inklusive personnummer. Se nederst på sidan under Relaterade länkar för länk till XML-schema.

För beskrivning av termer i in- och utfil i tjänsten Personnummersättning hänvisas till SPAR:s Gränssnittsmanual

Infil (fil som lämnas av kund)

  • XML-schema: SPARInfilPersonnummersattning.xsd

Infil (fil som lämnas av kund via webbgränssnitt)

  • XML-schema:SPARInfilPersonnummersattningManuell.xsd

Utfil (fil som hämtas av kund)

  • XML-schema: SPARPersonnummersattning.xsd