Filer för avisering

I tjänsten Avisering med infil ska du lämna in en fil som innehåller personnummer på de personer du vill ha ändringsuppgift om. Den fil du hämtar innehåller uppgifter för de personer du angivit i infilen. Se nederst på sidan under Realterat innehåll för länk till XML-schema.

Infil (fil som lämnas av kund via webbgränssnitt)

  • Infil innehåller endast termen personnummer med format ÅÅÅÅMMDDNNNN.
  • Se också under meny Filer Urval om tips hur du skapar infil.
  • XML-schema: SPARInfilPersonNrManuell.xsd

Utfil (fil som hämtas av kund)

  • För beskrivning av termer i utfil hänvisas till SPAR:s Gränssnittsmanual
  • XML-schema: SPARAvisering.xsd

Infil (fil som lämnas av kund via pgm-pgm)

  • För beskrivning av termer i denna infil hänvisas till dokumentet beskrivning av systemgränssnitt. Detta dokument hittar du under rubriken "Gränssnittsmanual" i menyn.
  • XML-schema: SPARInfilPersonNr.xsd