Filer och XML-scheman

Allt utbyte av filer i SPAR-tjänsterna baseras på XML (Extensible Markup Language). För respektive tjänst finns ett XML-schema (XML 1.0) definierat. Av XML-schemat framgår hur utfilen byggs upp till struktur och innehåll. Senaste XML-scheman för SPAR-tjänsterna finns publicerade på denna webbplats. Se respektive rubrik i menyn. Under XML-scheman hittar du även "Historik XML-scheman" för information om uppdaterade XML-scheman.

De XML-filer som levereras från SPAR kan läsas i många olika program som till exempel MS Word och Excel eller motsvarande program som kan läsa XML-filer. Användaren behöver då inte sätta sig in i eller förstå ovan nämnda XML-scheman. I dessa typer av program kan informationen vidarebearbetas på önskat sätt. Hur användaren kan bearbeta informationen i dessa typer av program och om programmet kan läsa XML-filer framgår av respektive programs handbok.

XML-filerna kan också visas i vanliga webbläsare eller texteditorer, men då visas data med alla XML-taggar. Det finns även speciella "XML-programvaror" för mer avancerad hantering av XML-filer.

Alla filer som levereras från SPAR komprimeras enligt zip. Det innebär bl.a. att storleken på filerna som hämtas minskar. Du som kund och filmottagare måste också använda ett program som kan packa upp filen ur det komprimerade formatet. Det finns ett antal program på marknaden som kan hantera detta och i många fall finns det redan på din dator.

I menyn finner du länkar till information om filer och filformat för respektive tjänst i SPAR. Beskrivning av systemgränssnitt vid program till program-kommunikation beskrivs under Program till program i menyn.

XML-scheman

Information om SPAR:s XML-scheman finner du under relaterat innehåll nedan.