Servicekalender 2021

SPAR planerar följande driftavbrott. Driftavbrotten kan generellt sett avse antingen

  • uppdateringar i den tekniska plattformen ("uppgraderingar/ny funktionalitet i SPAR"), eller
  • serviceunderhåll av den tekniska miljön som vår driftleverantör måste genomföra.

Avbrotten kan vara olika långa. De kan också innebära att SPAR är helt eller endast delvis otillgängligt för SPAR:s kunder. Ofta har vi möjlighet att spegla SPAR via en databas-kopia vilket betyder att tjänsten Personsökning (via program till program-kommunikation) kan hållas öppen.

Observera att planeringen är preliminär. Nya datum kan komma att läggas till. Exakta tider kommer att anges i god tid före respektive driftstopp.

Lördag 23 januari 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 13 februari - söndag 14 februari 2021
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Lördag 20 februari 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 23 februari 2021
Driftstopp av SPAR:s webbplats p.g.a. serviceunderhåll kl. 22.00-22.30

Lördag 27 februari 2021 UTGÅR!
Driftstopp p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Onsdag 3 mars - torsdag 4 mars 2021
Serviceunderhåll, kortare störningar kan förekomma i samtliga tjänster kl. 23.00-02.30

Tisdag 16 mars 2021
Driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 16 mars - onsdag 17 mars 2021
Serviceunderhåll, kortare störningar kan förekomma i samtliga tjänster kl. 21.00-02.00

Lördag 20 mars 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Måndag 22 mars 2021 UTGÅR!
Driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 27 mars 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 6 april 2021
Driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 10 april 2021
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 24 april 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 8 maj - söndag 9 maj 2021
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Lördag 22 maj 2021
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00 samt driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 29 maj 2021
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 1 juni 2021 UTGÅR!
Driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 5 juni 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 3 juli 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-17.00

Lördag 21 augusti 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 28 augusti 2021
Driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 11 september - söndag 12 september 2021
Driftstopp p.g.a. serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Tisdag 21 september 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 25 september 2021 UTGÅR!
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 23 oktober 2021
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 13 november - söndag 14 november 2021
Serviceunderhåll kl. 23.00-05.00

Söndag 21 november 2021
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Tisdag 30 november 2021
Driftstopp i kundtestmiljön p.g.a. serviceunderhåll kl. 08.00-16.00

Lördag 5 december 2021
Serviceunderhåll kl. 08.00-16.00