Startsida

Planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö lördag 25 november 2023

Lördag 25 november 2023 kl. 08.00-18.00 genomförs ett planerat serviceunderhåll i SPAR:s produktionsmiljö.
Serviceunderhållet avser SPAR och syftar att öka driftsäkerheten och underlätta förvaltningen av systemet. Inga förändringar avser SPAR:s tjänster eller xml-scheman.

Mindre störningar kan förekomma i samtliga tjänster.

Publicerat 2023-11-14