Inga ansökningar till SPAR handläggs 11-12 maj 2022

Onsdag-torsdag 11-12 maj 2022 är Skatteverkets alla handläggare i SPAR på utbildning.
Inga ansökningar till SPAR hanteras under dessa två dagar.
Mail till spar@skatteverket.se hanteras inte heller under dessa två dagar.

SPAR:s Kundtjänst är bemannad som vanligt.
Kundtjänst nås via webbformuläret, via kundtjanst@statenspersonadressregister.se eller via tel 0771-18 17 16.

Publicerat 2022-05-04