Startsida

Byte av certifikat 2024-01-16

SPAR kommer att behöva göra uppdateringar av de certifikat som används i test och produktion för samtliga av våra ingångar. I samband med detta kommer även en ny CA-kedja att tillämpas. Ni som integrerat mot SPAR:s program-program behöver därför säkerställa att ni har trust för den nya CA-kedjan för att SSL/TLS-kommunikationen ska fungera även efter bytet.

Ändringen gäller ingångarna:

https://personsok.statenspersonadressregister.se/
https://test-personsok.statenspersonadressregister.se/
https://filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/
https://test-filtransport.statenspersonadressregister.se/v3/

Följande kommer att gälla för det nya certifikatet

  • Utfärdare/Intermediate: DigiCert Global G2 TLS RSA SHA256 2020 CA1
  • Root-CA: Digicert Global Root G2

Publicerat 2024-01-15