Felanmälan

Välkommen till SPAR:s felanmälan. Här kan du anmäla fel gällande SPAR:s tjänster. Vi besvarar din felanmälan så snart vi kan.

Vill du prata med någon av oss? Se kontaktinformationen längst ner på webbplatsen.

Vänligen ange namn
Vänligen ange e-postadress

För uppföljning av tidigare ärende

Vilken SPAR-tjänst berörs och vilket gränssnitt används *

Vänligen ange tjänst
Vänligen ange gränssnitt
Vänligen ange XML-version

Beskriv felet så noga som möjligt *

Vänligen ange beskrivning

Hur ofta kommer felet (Endast en gång, varannat försök, alltid, etc.)

Vilken användare ansluter mot SPAR? Ange personnummer för användare med e-legitimation eller namn på organisationscertifikat. (Personnummer eller certifikatnamn)

Information som kan underlätta felsökning. Ange t.ex. vilken webbläsare och typ av e-legitimation som används vid kommunikation med SPAR eller hur anropet till SPAR ser ut.